Vrtec pri OŠ Globoko v času podaljšanja ukrepov in omejitev na področju vzgoje in izobraževanja

Na podlagi vladnega sklepa o podaljšanju ukrepov in omejitev na področju vzgoje in izobraževanja zavodi ostajajo zaprti, ministrica pa je 5. novembra podpisala sklep, da se vzgojno-izobraževalni proces v vseh osnovnih, glasbenih in srednjih šolah v naslednjem tednu izvaja na daljavo.

Vrtci bodo tudi v prihodnjem tednu na podlagi presoje vrtcev in županov opravljali le nujno varstvo otrok za starše, ki varstva ne morejo zagotoviti na drug način. 

Vrtec pri OŠ Globoko tudi v tednu od 9. do 13. 11. 2020 ostaja zaprt, nujno varstvo pa se zagotavlja v Vrtcu Mavrica Brežice.