Cene

Cene programov in plačilo

Cene dnevnih programov v javnih vrtcih v Občini Brežice znašajo mesečno na otroka:
 
Dnevni programi: 
– Prvo starostno obdobje 
624 EUR 
– Drugo starostno obdobje 
436 EUR
– Kombinirani oddelki in oddelki 3–4 let
486 EUR
– Razvojni oddelek 
1.200 EUR

Občina sofinancira 50 % povišanja cene v proračunskem letu 2021 staršem, ki imajo v vrtec vpisanega enega otroka v kolikor ta ni že deležen oprostitev države; to pomeni, da je to prvi otrok oziroma , da je drugi otrok pri čemer starejši sorojenec ne obiskuje vrtčevskega varstva istočasno.

Osnova za plačilo programa je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otrok. Starši uveljavljajo znižano plačilo na Centru za socialno delo Brežice.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice najdete tukaj.

Rezervacija

Pri daljši odsotnosti otroka iz vrtca mora biti rezervacija napovedana vsaj en dan pred izostankom. Vezana je na koledarsko leto, lahko traja 44 delovnih dni, vendar ne manj kot 15 delovnih dni skupaj.