Ime in sedež:
Vrtec pri OŠ Globoko
Globoko 9, 8254 Globoko

Ustanoviteljica:
Skupščina Občine Brežice.
Vrtec pri OŠ Globoko je javni vrtec, ki deluje v sklopu OŠ Globoko, s katero si tudi deli prostore.