DOBRODOŠLI v šol. l. 2021/22

Spoštovane družine!

Vsi skupaj dobrodošli v Vrtcu pri OŠ Globoko v novem šolskem letu 2021/22!

Naj bo začetek oz. nadaljevanje naše skupne poti (kljub različnim omejitvam in novim pravilom) prijazen, strpen, vesel, pogumen, optimističen in zadovoljen.

Strokovni delavci vrtca